Už jsme doma

- pod původním názvem F.P.B. se kapela objevila na pražské hudební scéně v první polovině osmdesátých let

stránky kapely: www.uzjsmedoma.cz